”KUNG DAVIDS” BRUTALA BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

”David” som var utvald av Gud för att kalla Israel till den sanne Guden och som själv var författare till boken Psaltaren i Biblen. Han begår en av mänsklighetens största brott genom att först döda 200 människor och sedan plocka deras förhudar som en brudgåva till Sauls dotter. Vi kan fråga oss om där finns någon mer barbarisk uppträdande en den som David sägs ha begått. Hur förväntar sig David att människor ska lyssna på hans visdom om Gud, när han själv begår detta brott.

  • David är omnämnd som Guds ängel (?) (1)(2 Sam 19:27)
  • Herrens ande var med (?) honom till slutet (2)(1 Sam 16:13)
  • Saul förstod att Herren var med (?) David efter massaker på 200 döda och 200 förhudar insamlade (3)(1 Sam 18:28)
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter   [ + ]

1. (2 Sam 19:27)
2. (1 Sam 16:13)
3. (1 Sam 18:28)