Islams 5 grundpelare

Abu Abd ar-Rahman ’Abdullah, son till Omar ibn al-Khattab må Allah vara nöjd med de både – berättade, jag hörde Allahs sändebud – frid vare över honom – säga:

”Islam bygger på fem [pelare] :

  1. Vittnesbörden att det inte finns någon gudom som skall dyrkas förutom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud.
  2. Etablerandet av bönen.
  3. Givandet av allmosan [az-Zakat].
  4. Att vallfärda till Huset [Ka’ba]. &
  5. Fastan under [månaden] Ramadan.

[al-Bukhari och Muslem]

Print Friendly, PDF & Email