Guds namn och attribut ar-Razzâq – försörjaren

ar-Razzâq – försörjaren

Den som ger alla Sina tjänare försörjning. Det finns inte en varelse på jorden utan att Gud ger denne en försörjning. Guds försörjande av Sina tjänare är av två slag:

1 – Den allmänna försörjningen som omfattar den rättfärdige såväl som den syndige, först som sist. Detta är den försörjning som kroppen behöver [dvs ett tillfredställande av fysiska behov – övers].

2 – Den specifika försörjningen som skänks till hjärtan i närandet av dem med kunskap och tro.

Även den lagenliga försörjning som utsetts till nytta för religionen [ingår i denna kategori – övers]. Denna är särskild för de troende och tilldelad i enlighet med deras nivå och vad Guds visdom och nåd dikterar.

För Guds namn och attribut ar-Razzâq i Koranen, se bl a al-An‘âm 6:151; adh-Dhâriyât 51:56-58

Källa: Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001
Print Friendly, PDF & Email