Guds namn och attribut ar-Rabb | Herren

av Nasir as-Sa’di

Ar-Rabb är den som har omsorg om och upprätthåller alla sina tjänare genom att reglera och överse alla deras förehavanden och Han skänker dem alla slag av gåvor och välsignelser.

Mer specifikt är Han Den som har omsorg om och upprätthåller Sina uppriktiga vänner genom att korrigera och rena deras hjärtan, deras själar och deras sätt att vara (eng. manners).

Detta är orsaken till att deras böner (och åkallanden – supplications) så frekvent görs med detta ädla namn då de söker denna särskilda närhet och omsorg.

För Guds namn och attribut ar-Rabb i Koranen, se bl a s. Al-Kahf 18:58

Källa:

Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001

Print Friendly, PDF & Email