Guds namn och attribut al-Malik | Konungen

av Nasir as-Sa’di Al-Malik – Konungen,  al-Mâlik – Mästaren eller Ägaren, alladhî lahul-mulk – Den till vilken allt herravälde hör till.

Han beskrivs med egenskapen av mästare och ägare. Dessa attribut beskriver Hans grandeur, ära och majestät, Hans allsmäktighet, Hans styrande och reglerande av alla händelser.

Han är den som dirigerar alla skeenden som har med skapelsen, påbudens och återgäldandet att göra.

Till Honom hör hela skapelsen, allt är underlydanden Honom, ägt av Honom och i ständigt behov av Honom.

För Guds namn och attribut al-Malik mfl i Koranen, se bl a s. Tâ-hâ 20:114, Âl ’Imrân 3:26 och al-Burûdj 85:9

Källa: Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001
Print Friendly, PDF & Email